Volvo

Volvo

Volvo är ett stort företag som tillverkar bilar, lastbilar, bussar och mer. Företaget bildades år 1926 i Göteborg, till en början som ett dotterbolag till industriföretaget SKF. Till en början var det tänkt att företaget skulle användas som ett bolag samt varumärke för en speciell typ av kullager. Men det lades till sidan relativt snabbt och företaget rullade ut sin första bil den 14:e april 1927.

I samband med att företaget utvecklades började de dela upp företaget i olika verksamheter. Varje del av företaget fokuserade på olika delar, till exempel en del fortsatte med att tillverka personbilar medan en annan började tillverka lastbilar. I slutet av andra världskriget var Volvo det enda företaget som producerade traktorer, lastbilar, bussar och personbilar. Det var vad som gjorde Volvo till ett internationellt företag trots att företaget redan hade sålt bilar till flera länder utanför Sverige.

Volvo Personvagnar ingick i svenska Volvokoncernen ända fram till år 1999. Det blev då uppköpt av amerikanska Ford som behöll Volvo Personbilar fram till 2010. 2010 köptes det upp av Geely, ett kinesiskt företag.

Verksamheter inom företaget

Förutom personbilar, lastbilar, bussar och traktorer har Volvo fler verksamheter. De tillverkar bland annat båtmotorer och andra sorts motorer och drivsystem. Företaget har också en verksamhet som sysslar med kundfinansiering och är verksam inom fastighetsförvaltning.

Företaget grundades som sagt på 1920-talet och har sedan dess växt till att bli ett av de största företagen i världen. Trots att de flesta endast känner till Volvos personbilstillverkning är det inte ovanligt att stöta på en rad med andra produkter som kommer från just Volvo.