Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, eller Mercedes, är ett bilmärke från Tyskland. Förutom personbilar tillverkar företaget även bussar, lastbilar, minibussar och skåpbilar. Företaget skapades i samband med en ekonomisk kris som slog till i Tyskland i början på 1920-talet. Daimler-Motoren-Gesellschaft och Benz & Cie. valde att slå sig samman och de började tillverka bilar som de kallade för Mercedes-Benz eller Daimler-Benz, namnet berodde helt enkelt på vid vilken fabrik bilarna byggdes.

Företaget hade en relativt trög start och efter andra världskriget var de tvungna att byggas upp på nytt vilket ledde till större framgångar inom biltillverkningen. Det var först då de började skapa och utveckla ännu fler bilmodeller, till exempel olika modellversioner av Mercedes-Benz A-klass, B-klass och så vidare.

På slutet av 1990-talet slog sig Daimler-Benz, vilket är moderbolaget för Mercedes, samman med Chrysler Corporation. Tillsamman kallade de sig DaimlerChrysler och ansågs vara en av världens största biltillverkare under ett antal år. Men 2007 såldes Chrysler-delen till Cerberus.

Trots att Mercedes haft problem med bland annat driftsäkerheten och kvaliteten under vissa år klarade sig företaget igenom detta. Från och med 2007 sägs de inte ha några speciella problem med några av de fordon som företaget tillverkar.