Krav på trafikförsäkring vid bilägande

Krav på trafikförsäkring vid bilägande

Förutom att trafikolyckor kan vara livsförödande är det dessutom en väldigt dyr historia. För att man inte ska riskera att inte kunna betala om man orsakar en olycka, är det därför obligatoriskt i Sverige att alla fordon täcks av en trafikförsäkring.

Många tycker att det är en tråkig utgift som inte borde vara obligatorisk. Skulle olyckan däremot vara framme kan försäkringen rädda dig från att bli skuldsatt för livet. Som försäkringstagare betalar du endast självrisken medan försäkringsbolaget tar de stora kostnaderna.

Vad täcks av en trafikförsäkring?

En trafikförsäkring ger ersättning för skador som orsakats av ett motorfordon. Inom trafikförsäkringen finns det två typer av skydd: skydd för person och skydd för egendom.

Skydd för person står för kostnaderna när en person blir skadad i samband med en trafikolycka. Försäkringen står för ersättningen till de som drabbats. En person i trafikolycka täcker alla från förare, passagerare till fotgängare.

Då skador som uppkommit i samband med en olycka kan vara livslånga kan de dessutom bli väldigt kostsamma. En försäkring undviker att du genom en olycka orsakar någon skador som du sedan inte skulle kunna betala för.

Vid skydd för egendom täcker försäkringen motpartens egendom. Den täcker alltså inte skadorna på förarens fordon som orsakat skadorna. Försäkringen täcker både skador på annan persons fordon eller annan form av egendom, såsom exempelvis ett staket.

Genom att jämföra din tänkta trafikförsäkring med andra alternativ kan du försäkra dig om att du får en trafikförsäkring som passar dig bäst. Det kan skilja lite i vad en trafikförsäkring täcker mellan olika försäkringsbolag. Dessutom kan självrisken variera. Kostnaderna kan dessutom variera beroende på var du bor någonstans. Detta då det är mer troligt att du råkar ut för en trafikolycka i Stockholm jämfört med exempelvis på Gotland.

Vad händer om man inte har en trafikförsäkring?

Grundregeln säger att den som äger fordonet ska teckna trafikförsäkringen. Leasar du en bil är det du som använder bilen som ska göra detta.

Det är ett lagstadgat krav att ha en trafikförsäkring för sin bil, därmed bryter du mot lagen om du inte skulle teckna en försäkring. Använder du ett oförsäkrat fordon får du betala in en straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen. Straffavgiften är mycket högre än försäkringskostnaderna.

För att undvika straffavgift bör du teckna en försäkring från den dagen fordonet skrivs över på dig hos Transportstyrelsen.